Hur mycket livsmedel kan produceras i trädgårdar och kolonilotter

Det krävs långsiktiga satsningar för att öka allmänhetens odlingskunskap och skapa fler odlingsmöjligheter i våra städer. Fritidsodlingen kan komplettera den storskaliga matproduktionen och bidra till svensk livsmedelsberedskap.

Fritidsodlingens riksorganisation togs emot av Regeringskansliets arbetsgrupp för utredning om ny livsmedelsberedskap Martin Allard och Kristina Jansson. Utredningen har som mål att ta fram förslag för hur livsmedelsberedskapen ska byggas upp för att stärka samhällets krisberedskap.

Inger Ekrem och Ulf Nilsson på FOR fick möjlighet att presentera hur fritidsodlingen kan bidra till svensk livsmedelsberedskap i en krissituation och fick gehör för den stora potential som finns. Så mycket som 700 000 ton livsmedel kan enligt FORs uträkningar produceras i våra trädgårdar och kolonilotter, om möjligheter ges och kunskap finns. Utredningen ska vara klar i december 2023 och FOR ser fram emot att bidra med sin expertis, kunskaper och breda nätverk inom området.

På regeringskansliets sida kan du läsa mer om kommittédirektivet från Näringsdepartementet om En ny livsmedelsberedskap >>

Sveriges livsmedelsberedskap ska stärkas, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande från i våras.

Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig behöver stärkas på bred front och målet för det civila försvaret omfattar bland annat förmågan att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla en nödvändig försörjning.

Att bygga upp och upprätthålla en livsmedelsberedskap är ett långsiktigt och omfattande åtagande för samhället. Utformningen behöver ta hänsyn till och följa övrig samhällsutveckling, vara kostnadseffektiv och få samhällets acceptans och förtroende, skriver man vidare i pressmeddelandet. 

Läs hela pressmeddelandet Sveriges livsmedelsberedskap ska stärkas – Regeringen.se >>

På bilden: Martin Allard och Kristina Jansson på Regeringskansliet träffar Ulf Nilsson och Inger Ekrem på FOR