POM vinnare av Rosenkransen

Rosenkransen, Fredriksdals utmärkelse till rosens ära, tilldelas Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar, Programmet för odlad mångfald. Årets pristagare offentliggjordes på Fredriksdal museer och trädgårdar, under Rosdagarna

Kriterier för juryns bedömning
Att med kunskap, passion och kreativitet inspirerat till ökat intresse för rosor och bidragit till att sprida kännedom om rosors skönhet, historia, doft, kunskap eller på annat sätt förmedlat rosens magi.

Juryns motivering
Programmet för odlad mångfald genomförde Rosuppropet under sex år i början av 2000-talet. Rosinventeringen hade till sin hjälp över 100 volontärer. Efter utbildning i rosidentifiering, inventeringsteknik och informationsinhämtning gav de sig ut i landet för att dokumentera rosor som gått i arv i generationer. Många engagerade sig och utvecklades i sin passion för rosor.

Läs hela pressmeddelandet >>

Vill du lära allt om rosor? Här kan du bli medlem i Rosensällskapet, en del av FOR >>