Kontakt med ekologiska yrkesodlare

I ekologisk odling är kretslopp ett centralt och viktig del och att kunna lite på att odlingen inte kontamineras av de insatsmedel som används är en självklarhet. Om några ekologiska producenter har drabbats av pyralidskador är ännu oklart och vi på Epok vill gärna ha in uppgifter om det finns konstaterade fall eller fall där pyralidskador misstänks.

Kontakta klara.lofkvist@hushallningssallskapet.se om du är ekologisk producent och tror dig ha drabbats av dessa skador.