Kontaminerad höns- och hästgödsel samt djurfoder

Hönsgödsel

Efterlysning för möjlighet till analys av bekämpningsmedel i djurfoder och gödsel 
Vi är nu inne på tredje året då fritidsodlare riskerar att drabbas av bekämpningsmedelsrester i organisk gödsel. I år kommer FOR att fokusera på provtagning av höns- och hästgödsel och djurfoder för att undersöka om dessa är kontaminerade.

Hör av dig till ulf.nilsson@for.se om du t ex har höns och har använt hönsspillning till dina växter och därefter fått misstänkta pyralidskador. FOR bekostar analyserna av fodret och gödseln.