Bekämpningsmedel i naturgödsel

Tid för debatt i riksdagen den 10 maj. Interpellation 2021/22:467

Riksdagsledamot Maria Gardfjell (MP) ställer i en interpellation till Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, frågan om rimligheten i att pyralider finns i naturgödsel. FOR hoppas att fler partier härigenom ska bli medvetna om problematiken och jobba för förbud mot dessa ogräsmedel. Analyser har visat på rester av pyralider i ko-, häst-, får- och hönsgödsel samt i växtnäringsprodukter.

Frågor till Anna-Caren Sätherberg

1. Har statsrådet och regeringen någon uppfattning om hur stora de ekonomiska förlusterna är i den mer yrkesmässiga odlingen av potatis, tomater och andra grödor som drabbas av missväxt på grund av bekämpningsmedelsrester av pyralider?

2. Kommer statsrådet verka för att begränsa användningen av pyralider i det svenska jordbruket (spannmål, oljeväxter, sockerbetor med mera) genom rådgivning, informationsinsatser eller andra mjuka styrmedel fram till dess att EU reglerat användningen av pyralider hårdare?

3. För de hårt ekonomiskt drabbade producenterna av kyckling och ägg är också intäkterna av att sälja gödsel till bland annat fritidsodlare en väsentlig ekonomisk fråga. Hur kan statsrådet säkerställa att producenterna inte får bekämpningsmedels-kontaminerat foder till sina anläggningar, så att inte gödselmedlen blir omöjliga att cirkulera och sälja med förtjänst?

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.