Växtskyddsmedel i fritidsodling

Reviderad upplaga av rapporten om växtskyddsmedel i fritidsodling.

Här läser och lär du mer om en mängd förebyggande åtgärder för att förhindra angrepp. Som exempelvis kan man se till att växten får växa i bra jord, att växten har tillgång till gödsel och vatten, täcka grödor med fiberduk/insektsnät, en bra växtföljd, välja sorter som är härdiga och motståndskraftiga och god hygien i växthuset.

Ibland räcker inte de förebyggande åtgärderna och man måste ta till någon form av bekämpning med växtskyddsmedel. I detta faktablad, skrivet av trädgårdsrådgivaren Ann-Kristin Isaksson och växtskyddsexperten Ingrid Åkesson, finns en genomgång över de växtskyddsmedel, biologiska organismer och allmänkemikalier som är tillåtna att använda i fritidsodling.

Faktabladet är inte rekommendation från FOR till användning av växtskyddsmedel,  utan en sammanställning över godkända produkter.  

Växtskyddsmedel i fritidsodling 2022 >>