Bästa trädgård för bin och andra vilda pollinatörer

Under sommarhalvåret 2021 hade Habo kommun en tävling för att hitta den bästa trädgården för vilda pollinatörer i kommunen. Vinnarna Helene Jansson och Martin Fransson i Baskarp, har omvandlat en tomt med hårt klippt gräsmatta till att bli en del av naturen.

Juryns motivering; En trädgård som visar på ett genuint intresse för pollinatörer och biologisk mångfald, där ägarna arbetar med naturen, istället för emot, och tillåter det naturligt vildvuxna att ta den plats det behöver. Ägarna utnyttjar och tar tillvara trädgårdens historik med gamla träd och ängsmarker på ett föredömligt sätt. Överallt i trädgården finns olika livsmiljöer som gynnar vilda pollinatörer och den hyser en hög andel inhemska arter, såväl växter som djur. Exempelvis finns här en vacker äng med mängder med inhemska vilda orkidéer och örter samt gott om glest bevuxna sandiga slänter med typisk torrmarksflora.

Bästa trädgård för bin och andra vilda pollinatörer | Habo kommun >>

Vinnaren i kommuntävling har skapat trädgård åt pollinatörer – Rikare trädgård (rikaretradgard.se) >>