Nyhetsbrev från Jordbruksverket

Hantera halm från spannmål behandlad med aminopyralid och klopyralid rätt. 
 
Under senaste året har det i media diskuterats problem med att rester av pyralider påverkat odlingar av trädgårdsgrödor. Rester av de aktiva ämnena har förekommit i halm, jord och organiska gödselmedel som använts i trädgårdar eller växthus. Det är viktigt att vi inom rådgivning och handel informerar om de regler och villkor som finns runt dessa herbicider. Det är idag inte konstaterat att någon lantbrukare brutit mot något villkor utan vi kan bara anta hur problemen uppstått. Oavsett om orsaken har varit okunskap eller nonchalans är det viktigt att vi inom branschen gör vad vi kan för att hindra att det händer igen.

Vi vill i detta brev förtydliga vilka regler som gäller runt hantering av foder, halm och gödsel som innehåller skörderester från fält behandlade med produkter som innehåller pyralider. >>