Misstänker du att dina plantor fått skador av jord, gödsel eller kompost i år?

Har dina småplantor drabbats av missbildade blad under våren eller vuxit dåligt? Förra året analyserade Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, organisk växtnäring som var baserad på vinass. I flera fall konstaterades att produkterna innehöll bekämpningsmedel i halter som gav kraftiga skador på känsliga växter.

Vi fortsätter undersökningen i år och är nu särskilt intresserade av att analysera påsjordar, häst-, ko- och hönsgödsel och kompostjord som misstänks ha orsakat växtskador. Det kan gälla köpta produkter men även gödsel och kompost från lokala lantbrukare.

FOR vill nu få in så mycket information som möjligt om detta och uppmanar därför alla fritidsodlare som drabbats, att dela sina observationer i vår enkät:

https://sv.surveymonkey.com/r/SYNYVCM

Genom att samla information har vi möjlighet att få en överblick över omfattningen, vilka produkter som varit inblandade och ökar våra chanser att påverka tillverkarna att ta sitt ansvar samt arbeta för att särskilt problematiska ogräsmedel ska bli förbjudna i lantbruket.

Vi önskar också få in prover av misstänkta produkter som kommer analyseras av oberoende laboratorium. Kontakta ulf.nilsson@for.se för mer information om analyser.

2 thoughts on “Misstänker du att dina plantor fått skador av jord, gödsel eller kompost i år?

  1. jag har köpt ko gödsel frånn coop i skattkärr av märket änglamark mina tomater mår inte så bra! ihop krullade löv och delvis dålig skörd.

Comments are closed.