Karantänskadegörarprojektet

I slutet av maj skickades material ut till de 32 medborgarforskarna som deltar i karantänskadegörarprojektet. Två veckor senare börjar de första klisterskivorna komma in för analys. Resultatet, så här långt, är att många flugor av olika slag har fastnat på klisterskivorna. Efter att experter på Jordbruksverket har tittat på klisterskivorna kan det konstateras att inga äppelborrflugor (Rhagoletis pomonella) finns med bland de infångade flugorna, vilket är väldigt positivt. Om den flugan kommer in i Sverige och etablerar sig här, kan vi få stora problem att få ätbara frukter framöver.

Läs mer >>