Finns Japansk trädgårdsborre, Amerikansk plommonvivel och Äppelborrfluga i Sverige?

Det är många som är intresserade av att hjälpa oss hitta de tre specifika skadeinsekterna, som skulle kunna ställa till stora problem om de kommer in i landet. Ännu har vi dock inte hittat några av dessa skadeinsekter (Japansk trädgårdsborre, Amerikansk plommonvivel och Äppelborrfluga) i Sverige.

Nu startar nästa steg i medborgarprojektet ”karantänskadegörare” 

Under maj kommer det skickas ut 32 fällor, i form av klisterskivor, till lika många trädgårdar runt om i södra Sverige, där man antar att det är störst risk för angrepp. De privatpersoner som hjälper oss med projektet under sommaren, kommer hänga upp fällorna, läsa av fällorna flera gånger under sommaren och plocka ner dem i augusti. Allt som fångas kommer skickas in till Jordbruksverket för bedömning. Under hösten redovisas resultatet.

Här kan du läsa om projektet och se bild på skadegörarna 

Mer information om skadegörarna finns på Jordbruksverkets hemsida