Begränsning av bekämpningsmedel med klopyralid

Vetenskapsradion uppmärksammar idag att bekämpningsmedel med klopyralid ska begränsas enligt beslut från EU-kommissionen. Senaste nyheterna i ämnet hittar du under “Nyheter”.

Fritidsodlingens Riksorganisation gjorde för drygt ett år sedan en undersökning av gödselmedel efter att man uppmärksammat att många känsliga grödor verkade skadas av någon gödsel. Genom att analysera prover och göra tester hittade man att klopyralid var en genomgående orsak. Med hjälp av denna fakta kunde man informera berörda myndigheter i både Sverige och övriga Norden.

Klopyralid används mot ogräs i bland annat sockerbetsodling och har visat sig ge svåra växtskador när sockerbetsrester används som gödselmedel av många tillverkare av växtnäring.

Från början uppmärksammades problemet av trädgårdsjournalisten och kolonisten Lena Israelsson som genom sina kanaler förstod att detta var ett problem som behövde sättas fokus på. Lena fortsatte att samla information och fick genom samarbetet med FOR kraft att driva frågan, som man nu kan säga har lyckats.

– Det var egentligen inte någon som gjort något direkt fel, säger Inger Ekrem, ordförande i Fritidsodlingens Riksorganisation, utan man har följt reglerna, även de som producerar ekologisk växtnäring. Men det är reglerna och gränsvärdena som måste göras om, och till det har vi nu kommit ett steg närmare genom dagens beslut.

Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen, säger att det är viktigt främst för att det ger en tydlig indikation på att vi har att göra med ett problem som kan vara större än vi anade. Viktigt att länderna blir uppmärksamma på problemet, sen kan de själva föra in villkor, men det behövs även begräsningar centralt av EU.

Lyssna på Vetenskapsradions inslag >>