Nominera till Årets Rikare Trädgård

Inför 2021 års utmärkelse vill vi gärna få in tips på lämpliga trädgårdar eller koloniföreningar som gjort det lilla extra för att gynna den biologiska mångfalden. Känner du någon kandidat eller är du själv kanske lämplig? Skicka in ett tips till oss på Rikare Trädgård

  • Det kanske är en liten radhusträdgård som på liten yta gjort ett otroligt jobb med att rymma många arter.
  • Eller kanske en tomt som med specifika insatser gjort att hotade sandlevande djur och växter trivs.
  • Eller en familj där barnen varit engagerade med att göra insatser för närområdets djurliv.
  • Eller en tidigare hårt tuktad trädgård som nu börjat intressera sig mer för biologisk mångfald.
  • Eller en trädgård som på något annat sätt berättar en intressant historia.
  • Eller …..

Läs mer och skicka in ditt förslag på RikareTrädgård.se