Nyttiga djur ska gynnas i äppelodlingar

Alla äppelodlare älskar nyttodjur, men hur gör man bäst för att gynna dem? I ett nytt samarbete mellan forskare och odlare anläggs små oaser för nyttodjur i fyra skånska äppelodlingar, så kallade nyttodjurparker.

Fritidsodlarnas Riksorganisation är en av de partners som tillsammans med Kiviks Musteri ser till att skapa dessa unika nyttodjurparker, tillsammans med olika enheter inom Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet.

Tvestjärtar och nyckelpigor är två exempel på djur som kan göra nytta för äppelodlaren genom att äta löss. Bin, skalbaggar och andra flygande insekter pollinerar blommor. I nyttodjurparkerna ska de få bästa möjliga förhållanden: blommande bärbuskar och blomsterodlingar, vatten i dammar, stenrösen, sandhögar, halmbalar och bihotell. Var och en av dessa miniparker blir cirka 50 gånger 50 meter och ska anläggas i delar av äppelodlingarna som ändå inte är optimala för äppelträd.

Med fler nyttodjur behöver man inte bespruta lika mycket, säger Jan Flemming Jensen, trädgårds- och odlingschef vid Kiviks musteri.

I projektet hoppas forskarna så småningom få svar på hur mängden nyttodjur kan ökas genom liknande insatser. Andra frågor som behöver undersökas är hur långt olika djur förflyttar sig ut i de omgivande odlingarna och hur den biologiska mångfalden påverkas.

– Tanken är att nyttodjurparkerna ska utvecklas efterhand som forskarna kommer på nya saker att testa, säger Flemming Hansen.

Tre av nyttodjurparkerna anläggs på äppelodlingar på Österlen (Kivik, Skepparp och Södra Mellby) och en fjärde på Solnäs gård utanför Lund. Allmänheten bjuds in för att titta och lära.

Vi vill gärna visa dem som har trädgård hemma vad lite man behöver göra. Det kan räcka med att låta gräset växa högt i en liten del av trädgården eller att låta grenar ligga kvar. Man kan göra mycket utan att göra någonting.

Läs hela pressmeddelandet >>

Läs mer om nyttodjurparker >>

Ännu mer om nyttodjurparker på SLU >>