Bekämpningsmedel funnet i organisk växtnäring

Under 2020 rapporterade många fritidsodlare oförklarliga skador på sina tomat-, chili- och paprikaplantor efter att ha använt organisk växtnäring baserad på vinass. Efter en undersökning som Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) gjort konstaterades att det var rester av bekämpningsmedlet klopyralid i växtnäringen som orsakat skadorna. 

Klopyralid är ett ogräsmedel som används för att döda örtogräs i spannmål och sockerbetor. Ogräsmedlet använda i synnerhet i sockerbetsodling i Tyskland, Frankrike och Polen. Restprodukter från sockerbetsodlingarna används för att tillverka råvaran vinass som i sin tur är en basvara i viss organisk växtnäring och som FOR i en undersökning nu kan påvisa ger stora skador på de växter som gödslas med det.

– Problemet med klopyralid är att det är ett mycket svårnedbrutet ämne. Det kan överföras från behandlade sockerbetor hela vägen in i växtnäringsprodukter baserade på restprodukter från sockerframställning. Känsliga växter behöver extremt små mängder för att bli skadade. Vi har fått rapporter från enskilda fritidsodlare som fått hundratals plantor förstörda säger odlingsrådgivaren Ulf Nilsson på FOR.

Trots att kopplingen mellan skadade växter och kontaminerad växtnäring redan uppmärksammats av journalisten Lena Israelsson har ingen svensk myndighet tagit på sig ansvaret att utredda den egentliga orsaken till skadorna. FOR skickade därför ut en enkät till drabbade fritidsodlare för att få in mer information om skador och vilka produkter som använts. Därefter skickades 14 misstänkt kontaminerade organiska växtnäringsprodukter in på analys och ett odlingsförsök där bönor gödslades med växtnäringsprodukterna utfördes.

– Totalt inkom 151 svar på enkäten från drabbade odlare. Av inskickade bilder på skadorna bedömde vi att mer än 80% visade symptom som kan sättas i samband med ogräsmedel. De växtslag som framför allt drabbats var tomat, chili och paprika, säger Ulf Nilsson.

Vidare visade FORs undersökning att tio av elva analyserade flytande växtnäringsprodukter innehöll rester av ogräsmedlet klopyralid. Koncentrationen i produkterna varierade mellan 0,098-3,0 mg/kg. Vilket kan sättas i relation till att tomatplantor kan få synliga skador av några få µg/kg.

Det är flera olika varumärken av flytande organisk växtnäring som varit kontaminerade. Klopyralid konstaterades även i blad- och fruktprov av tomat. Däremot hittades inga rester av bekämpningsmedel i tre undersökta pelleterade växtnäringsprodukter.

Även odlingstestet konfirmerade resultaten från labbanalyserna. Samtliga insamlade produkter med flytande organisk växtnäring gav typiska symptom på försöksplantorna.

En del av tillverkarna har valt att sluta sälja flytande organisk vinassbaserad växtnäring under 2021 men inte alla. Nu kräver FOR att samtliga vinassbaserade produkter testas.

– Vårt krav på tillverkarna är att de ska kunna garantera att vinassbaserade produkter inte innehåller bekämpningsmedelsrester. Varje ny batch som kommer ut på marknaden måste vara testad först. Sen är naturligtvis det stora problemet att den här typen av svårhanterade ogräsmedel som klopyralid överhuvudtaget får användas inom EU. Helt uppenbart finns det inte tillräcklig kontroll, säger FORs ordförande Inger Ekrem.

Läs hela rapporten här >>

Några av de växtnäringsprodukter som ingick i FORs undersökning.