Vår trädgårdsrådgivning har ökat med 20%

Under 2020 ökade frågorna med 20 procent jämfört med föregående år. Många fick mer tid över för aktiviteter i hemmet som odling och trädgård. Och FOR vet vad trädgårdsägaren frågar om. År 2020 var klopyralid, parkslide, missbildade syrenblad och svarthuvad snigel några av de nya vanliga frågeorden som ställdes till trädgårdsrådgivarna på Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR). 

En frekvent fråga under våren var också missbildade tomatplantor. Analyser visade att orsaken i många av fallen var de ekologiska gödselmedel, vilka innehöll rester av ogräsmedlet klopyralid.

”Jag har lagt många timmar på att samla in växtdelar och gödselmedel från olika hobbyodlare i Sverige. Letat företag som kan genomföra en laboratorieanalys av material. Det var det värt! För det positiva som håller på att hända nu är ändrade kontroller som förhoppningsvis ska förhindra liknande problem uppstår i framtiden”.
Ulf Nilsson, rådgivare på FOR.

Två andra aktuella ämnen under 2020 har varit invasiva främmande växter och biologisk mångfald. Det har naturligtvis avspeglats i rådgivningen.

”Jag minns särskilt ett par som ringde i maj och var helt förtvivlade. Hela deras nyinköpta tomt var invaderad av parkslide. Då är det inte lätt att ge något effektivt råd”.
Lise-Lotte Björkman, rådgivare på FOR.

FOR arbetar aktivt för att hitta strategier på hur invasiva främmande växter ska motverkas och bekämpas. FOR uppmanar alla att vara uppmärksamma på den svarthuvade snigeln. Hittar man misstänkta exemplar anmäler man detta till artdatabanken. Vi vill inte att den blir ett lika stort problem som den spanska skogssnigeln.

Många vill gynna den biologiska mångfalden i sina trädgårdar. Även här är FOR aktiva. Rikare trädgård är ett samarbetsprojekt som FOR initierat. ”Ett enkelt tips för att öka artrikedomen i trädgården är att låta gräsmattan växa, i alla fall delar av den”.
Lise-Lotte Björkman, rådgivare på FOR.

En fråga som utmärkte sig under våren-försommaren var den om missbildade syrenblad. Syrenbakteriosliknande symtom där orsaken många gånger var klimatbetingad. Efter semestern var det ovanligt många frågor om bladskador på alla typer av växter. Ofta orsakade av öronvivel eller tvestjärtar. I de flesta fall ofarligt för växten. ”Det är lättare att acceptera några trasiga klematisblomsblad än flera hundra bladlöss, jag låter tvestjärtarna vara i fred”.
Henrik Bodin, rådgivare på FOR.

Vi svarar gärna på era frågor. Kontakta oss på 018-15 26 00 eller radgivning@for.se