Rester av bekämpningsmedel har upptäckts i flera ekologiska växtnäringar

”Upplevde att skadorna uppkom strax efter att jag började använda växtnäringen

Redan i våras larmade svenska fritidsodlare om plantor som fått konstiga skador efter att ha vattnats med flytande ekologisk växtnäring. Våra analyser bekräftar nu att bekämpningsmedelsrester finns i flera av de produkter som fritidsodlare använt.

När vi lägger ihop resultaten från vår enkät, laboratorieanalyser hos oss och tillverkarna med biotest och erfarenheter från andra länder så pekar allt på att det finns rester av bekämpningsmedlet (klopyralid) i ekologisk flytande växtnäring. Tomat är tillsammans med paprika och chili de växter som det inrapporterats mest skador på. Fler provsvar från ytterligare laboratorieanalyser och biotester kommer att komma in under hösten. Läs vår sammanfattande rapport i pdf här: rapport FOR klopyralid 20200920

Bilden ovan visar vridna bladstjälkar och missbildningar hos tomatplantor som konstaterats innehålla bekämpningsmedlet klopyralid. Vi uppmanar alla som ansett sig vara drabbade att kontakta tillverkarna för att kräva ersättning för inköpt produkt och skadade växter. SVT Plus har också uppmärksammat problemet: svt.se/konsument