Ny unik rapport som kartlägger arbetet med de invasiva främmande växterna i Norden

Om vi ​​i de nordiska länderna ska bli ännu bättre på att upptäcka och bekämpa de invasiva främmande växterna är det viktigt att öka kunskapen. Vi har sökt denna kunskap i ett gemensamt nordiskt projekt som stöds av Nordiska Ministerrådet.  Tillsammans med systerorganisationerna, Haveselskabet i Danmark och Hageselskapet i Norge har Fritidsodlingens Riksorganisation samlat kunskap från myndigheterna i respektive länder om de invasiva främmande växterna, ländernas lagstiftning i området, vad som görs och gjorts inom forskningen samt ländernas insatser för att bekämpa dessa växter. Det är uppenbart att det också finns växter som varje land har problem med, men som ännu inte har blivit ett problem i de andra länderna. Den kunskapen kan vara avgörande, då den mest effektivaste bekämpningen är den som görs i tid. Här kan du läsa rapporten.