Bekämpa sköldlöss

Fråga:Jag har en fiskskjärtspalm och misstänker att den fått sköldlöss. Av det […]

Blodlus på apel

FRÅGA: Vad är det för ohyra på min bukettapel? Det är så […]