Japansk träddödare

Fråga: Har en japansk träddödare i min trädgård. Jag har tagit del av att den nu räknas som invasiv och att den inom några år blir förbjuden att ha. Men ingenstans hittar jag vettig information om hur jag på ett säkert sätt ska göra mig av med den utan att trigga den att växa mer eller sprida sig. Den står inte i direkt närhet av någon annan växt så än så länge påverkar den inte något annat. Men jag vill påbörja en process för att få bort den ur min trädgård.

Svar: Det stämmer att växten kom med på EU’s listan över invasiva främmande växter 2022 och efter 2027 får vi inte ha den i våra trädgårdar längre. Växten kan sprida sig med rötterna och den kan potentiellt sprida sig med frö. Förutsättningen för fröspridning är att man har en honplanta och att det finns en hanplanta i närheten eller att man har en tvåkönad planta. Det finns inga snabba sätt att bli av med växten. Det man får göra är att klippa ner den till marken flera gånger om året. Det som kommer hända är att plantan kommer skjuta nya skott från rotsystemet ända tills rotsystemet är tomt på energi, vilket kan ta flera år. Vilket betyder att i början kommer det komma massa nya skott men efter ett tag minskar mängden. Det som klipps bort eller eventuellt grävs upp ska stoppas i sopsäckar och köras till återvinningscentralen. Växtmaterialet ska slängas i brännbart, om det inte finns en container för invasiva främmande växter.

Läs gärna mer på https://for.se/forbjudna-inom-eu/japansk-traddodare/ http://, https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/eu-listade-etablerade-arter/japansk-traddodare/

Henrik Bodin, FOR-rådgivare

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celastrus_orbiculatus

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar