Blodlus på apel

FRÅGA: Vad är det för ohyra på min bukettapel? Det är så konstiga bulor på grenarna. Ser ut som vanliga bladlöss men kan de orsaka detta?

SVAR: Det som syns på bilden är ett kraftigt angrepp av blodlus, Eriosoma lanigerum. Det är en aggressiv och svårbekämpad skadegörare som är släkt med vanlig bladlus. Blodlusen är vanligast i de mildare delarna av landet och sprids många gånger med växtmaterialet. Vanligast förekommer de på Malus-släktet. Blodlusen angriper främst i sårytor, det är vanligt med angrepp i kräftsår och vid förädlingsstället, men kan angripa varstans på grenar och rötter. Enklast är att bekämpa blodlusen i plantskolan innan växten säljs, för där får man använda lite starkare insektsmedel som tar död på blodlusen. I hemträdgården är den svår att få bort med de insektsmedel som är godkända i dag. Bäst är att spraya hela växten med Raptol Insekt Effekt. Oljan i produkten kväver ägg och insekter och pyretrinerna i medlet dödar insekten, bara den blir träffad. Viktigast för ett lyckat resultat är alltså att verkligen dränka in plantan med medel så att det rinner på stammarna ner mot marken och kan träffa de individer som eventuellt gömmer sig i barksprickor eller sår längre ner på plantan. Efter 10–14 dagar måste man leta efter levande blodlöss på plantan, hittas några måste man upprepa behandlingen. Många gånger kan det vara enklare att byta ut växten.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr4 2020, https://svensktradgard.se/

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar