Stora neddragning i länsstyrelsernas arbete med invasiva främmande växter

Regeringen har beslutat att minska finansieringen till länsstyrelsernas arbete med invasiva främmande arter på land med 55 miljoner kronor. Med stor sannolikhet slår detta undan länsstyrelserna möjlighet att ge råd och information till privata fastighetsägare. Samtidigt saknar FOR finansiering för att driva sitt framgångsrika arbete med information om invasiva främmande växter till allmänheten. Utan finansiering så förloras uppbyggd kompetens i sakfrågan inom verksamheten och FORs möjlighet att föra en kontinuerlig dialog med berörda myndigheter, andra organisationer samt vår förmåga att ge råd till allmänheten. Detta i ett läge då behovet av rådgivning till allmänheten kring hantering och bekämpning av IFV aldrig varit större.

FOR vill gärna vara en del av lösningen. Med finansiering för vårt arbete med IAS kan vi erbjuda kostnadseffektiv och kompetent rådgivning till allmänheten. Vi vill komma och diskutera invasiva främmande växter med miljöministern och höra hur regeringen ser på frågan och vilka satsningar som kan bli aktuella.

FOR har skickat en mötesförfrågan (13 februari 2023) till miljöminister Romina Pourmokhtari för att få veta vart regeringen tänkt att allmänheten ska vända sig för att få hjälp med rådgivning om bekämpning av invasiva främmande växter på land. Vi hoppas på en konstruktiv dialog med ministern.

Läs hela brevet med mötesförfrågan >>

Naturvårdsverket pressmeddelande om kraftigt minskat stöd till ”värdefull natur” >>

Ta del av det arbete FOR presenterar om invasiva främmande arter >>