Forska om bönor, ett EU-projekt bjuder in

Medborgarforskning viktig ingrediens om ökad användning av växtbaserade proteinkällor

Bönor är ett nyttigt och klimatsmart livsmedel som har en fantastisk potential att minska jordbrukets miljöpåverkan. Snart kommer NordGen veta ännu mer om genuppsättningen hos bönorna i den nordiska frösamlingen genom ett EU-projekt där även privatpersoner kan bidra till forskningen.

Nyligen samlades världens ledare i Egypten för att komma fram till hur vi ska möta klimatkrisen. Och om ett par veckor diskuteras krisen för den biologiska mångfalden på COP27 i Kanada. Maten vi äter och hur den produceras har stor betydelse för hur vi ska klara båda dessa kriser. Ett viktigt steg är att äta mer växtbaserat.

Bli hemmaforskare och få bönor att odla
Att öka användningen av växtbaserat protein är också syftet med EU-projektet INCREASE vars mål är att främja ett hållbart användande av fyra viktiga baljväxter: kikärtor, vanliga bönor, linser och lupiner.

– Inom projektet bjuder vi bland annat in privatpersoner som vill bidra till forskningen. Från den 22 november, kan man registrera sig som frivillig forskare. Det innebär att man får hemskickat sex olika bönsorter att odla på sin balkong eller i sin trädgård.  Genom att använda INCREASE-appen och rapportera in sina observationer om hur bönorna växer, ser ut och smakar bidrar man till att öka kunskapen om baljväxternas genetiska mångfald. Det är ett roligt sätt att bidra till en lite grönare värld, säger Elisa Bellucci vid Marche Polytechnic University i Italien och ledare för böngruppen inom INCREASE.

Mer information om de nordiska bönorna
I NordGens frösamling finns cirka 145 olika sorters bönor. Alla dessa ingår i INCREASE och kommer så småningom att bli genotypade som en del i projektet.

– Genotypning är, något förenklat, ett sätt att visualisera en organisms gener. För NordGens del innebär detta att vi får mer information om bönorna i vår samling. Det gör att de blir mycket mer värdefulla för de forskare och växtförädlare som behöver dem i sitt arbete med att ta fram framtidens mat, säger Ulrika Carlson-Nilsson, NordGens växtexpert med ansvar för baljväxter.

Även fenotypning
Det senaste året har det varit fullt bönfokus på NordGen. Bönor från hela samlingen har odlats i växthus i Alnarp så att NordGens experter kunnat notera egenskaper såsom blomningstid, blomfärg, bladfärg, baljornas utseende och om bönorna är klängande eller av busktyp. Nu när odlingssäsongen är över är det i stället de skördade bönorna som är i fokus. I NordGens frölaboratorium mäts, fotograferas och undersöks bönorna enligt ett noggrant schema från INCREASE.

– Ska vi äta mer protein från växtriket behöver växtförädlarna utveckla friska, tåliga sorter som trivs i det nordiska klimatet och som dessutom har en bra proteinsammansättning och kvalitet. Livsmedelsproducenterna å sin sida behöver ta fram produkter som smakar gott. Men en förutsättning för det är att vi på NordGen kan erbjuda relevant information om den frösamling som utgör grunden för deras arbete. Tack vare vårt samarbete med INCREASE-projektet kommer NordGen snart att kunna erbjuda mycket bättre information om bönsamlingen som kommer både växtförädlare, forskning och odlare till nytta. Det är väldigt glädjande, säger Ulrika Carlson-Nilsson.

Vill du också odla bönor och bidra till mer kunskap om denna viktiga gröda? Läs mer och registrera dig på INCREASEs hemsida: https://www.pulsesincrease.eu/

Fakta NordGen
NordGen är de nordiska ländernas genbank och kunskapscenter för genetiska resurser. Vi bevarar och främjar ett hållbart nyttjande av genetiska resurser som är viktiga för det nordiska skogs- och lantbruket. Det gör vi bland annat genom att ta hand om den nordiska frösamlingen, utarbeta bevarandeplaner för hotade lantrasdjur och föra samman skogsfolk i de nordiska länderna.