Samla frön och odla vilda växter

Vad finns det för fördelar med att ha vilda, lokala växter även i trädgårdar?

Frågan ställs till Cassandra Hallman som intresserar sig för och utbildat sig inom lokala fröbanker.
– Det allra viktigaste är för att bygga upp en relation mellan natur och människor. Det finns inget bättre eller enklare sätt än att vara nära naturen. Genom att ta in vilda växter i närnaturen istället för medelhavsväxter eller engelska rosor lär man känna växter på ett annat sätt. Man ser deras frön, ser dem gro, deras hjärtblad och kan följa dem under alla årstider. det öppnar upp en hel värld och kanske kan den delas genom att skänka bort frön till grannar och vänner?

Det finns också biologiska fördelar. Våra inhemska insekter har utvecklats tillsammans med våra inhemska växter. När de sistnämnda ges plats i trädgården kommer det även locka inhemska insekter som är vana vid att hitta näring och livsmiljöer på dessa växter.

Varför har du intresserat dig så mycket för fröinsamling?
– Det finns inarbetade riktlinjer i USA för att samla in fröer lokalt till genbanker. Man samlar in fröer inom ungefär 30-40 km från den betänkta utsåddslokalen och behåller på så sätt det biologiska kulturarvet. Man fångar upp den genetiska mångfalden och använder inte bara samma fröer som skickas runt i trädgårdar över hela landet. Dessa fröbanker kan behållas hur länge som helst och det är väldigt viktigt, inte bara för grödor i jordbruket utan också för att våra pollinatörer ska överleva.