Norrlands egen trädgårdsmässa

Nolia Trädgård, den viktigaste trädgårdsmässan norr om Stockholm, öppnar fredag 22 april 2022 klockan 10 och håller öppet till söndag 24 april. 

Nolia Trädgård har under åren utvecklats till en mötesplats med allt större betydelse för den norrländska trädgårdskunskapen och för att öka intresset för trädgård. Det gäller inte minst kulturväxter och sorter som passar norrländska förhållanden. 

– I år har vi ett samarbete med FOR, Fritidsodlingens riksorganisation, och Västerbottens trädgårdsförbund “VLT” som har nio lokalföreningar anslutna i länet där alla är anslutna till Riksförbundet Svensk Trädgård. Samarbetet utvecklar Nolia Trädgård ytterligare och ger, bland annat, fler duktiga föreläsare till mässan, säger Kristin Olsson, projektledare för Nolia trädgård.

– 2019 fick vi mycket lovord från utställare, föreläsare och besökare. Mässas stärkte oss inte bara som den största trädgårdsmässan norr om Stockholm, utan också den viktigaste. Vi är nu ett centrum för de trädgårdsintresserade i Norrland, fortsätter Kristin Olsson. 

Många utställare 
– Vi har ett 70-tal utställare, många föreningar samt en gedigen rådgivningsgata och ett omfattande scenprogram för alla kunskapstörstande besökare, säger Kristin. 

– Jag är väldigt stolt över att vi har lyckats få så många uppskattade trädgårdsmänniskor till vårt scenprogram, säger Kristin Olsson. 

Förutom Anton Sundin nämner hon Gunnel Carlsson, känd från bland annat SVT:s Gröna rum och Gokväll, samt odlingsinspiratören, kreatören och självhushållaren Johannes Wätterbäck, också känd som Farbror Grön. 

Både fredag och lördag kan du lyssna på och delta i ett samtal om biologisk mångfald och invasiva växter med Ulf Nilsson, Erik Hansson, Ingrid Rogblad och Bibbi Bonorden, några av FORs trädgårdsrådgivare och projektledare.

Och på fredagen finns det tid för Ulrica Otterling på scenen med Delad glädje är dubbel odlarglädje. Läs mer om scenprogrammet >>

Plantauktion
Som en tioårsaktivitet anordnas i år en plantauktion där alla intäkter går till Läkare utan gränser som är väldigt aktiva i Ukraina. Auktionen sker i samarbete med Västerbottens Läns Trädgårdsförbund.