Misstänker du angrepp?

Fram till början av 2022 har man upptäckt att bakterien Xylella fastidiosa kan angripa mer än 600 växtarter och antalet värdväxtfamiljer är över 80 stycken. Jordbruksverket har analyserat alla värdväxter och hur stor sannolikhet det är att bakterien skulle angripa dem i Sverige. Utifrån den analysen har man föreslagit att ett antal växtslag ska kontrolleras. Främst är det relativt nyinköpta växter som kan bära på Xylella fastidiosa.

Växt- och kontrollavdelningen hos Jordbruksverket har tagit fram ett provpaket som kan beställas om man misstänker angrepp. Själva växtprovet ska bestå av fyra kvistar med ca 10-25 blad. Det går bra att klippa sönder grenarna från den misstänkta växten, om de inte får plats i provpåsen. Växtprovet skickas iväg för analys. När laboratoriet har undersökt provet får man ett direkt svar om växten är angripen. Jordbruksverket kommer då att hjälpa till att ta fram lämpliga åtgärder i det specifika fallet. Dröjer svaret är provet negativt. I slutet av året kommer en återrapportering över alla prover som är tagna. Ingen persondata kommer nämnas utan bara hur många prov som tagits och vilket resultat de visat.

Att göra ett prov kostar inget, så bättre att göra ett test för mycket än ett för lite. Provpaket beställs enklast via mail av Henrik Bodin, FOR. henrik.bodin@tradgard.org