Nationellt forum med civilsamhället om Agenda 2030

Pressmeddelande från regeringen: Annika Strandhäll deltar i nationellt forum med civilsamhället om Agenda 2030. Ulf Nilsson från Fritidsodlingens riksorganisation deltar i debatten.

Civilsamhällets engagemang är avgörande när Sverige nu ökar takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Den 23 februari deltar klimat- och miljöminister Annika Strandhäll på det nationella forumet för Agenda 2030, som väntas samla drygt 40 civilsamhällesorganisationer.

Annika Strandhäll, Klimat- och miljöminister
Gabriel Wikström, Nationell samordnare för Agenda 2030 på Statens offentliga utredningar

Sverige ska vara världsledande i genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det nationella forumet är den avslutande delen på en samrådsserie där civilsamhället har fått beskriva sitt bidrag och arbete för att Sverige ska nå målen.

– Ett livfullt, självständigt och öppet civilsamhälle är en förutsättning för en omställning till ett hållbart samhälle. Civilsamhällets representanter består av innovatörer, kunskapsförmedlare och pådrivare. Det finns ett ansvarsutkrävande gentemot oss, regeringen, som har det yttersta ansvaret för Sveriges genomförande av Agenda 2030, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Underlaget från det nationella forumet kommer att vara ett viktigt bidrag inför den skrivelse som regeringen ska lämna till riksdagen i maj om genomförandet av Agenda 2030. Det kommer därmed att vägleda det fortsatta omställningsarbetet mot en hållbar, mer rättvis och jämlik värld för barn och kommande generationer.

Om nationellt forum om Agenda 2030
Forumet genomförs av den nationella samordningen för Agenda 2030 och Nationellt organ för samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) den 18-23 februari. I anslutning till statsrådets Annika Strandhälls medverkan kommer även den nationella samordnaren för Agenda 2030, Gabriel Wikström, att delta.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling >>