Små trädgårdar lika viktiga som stora för bin

Många stadsträdgårdar är rika på pollinatorvänliga växter och ger mat året runt, säger Bristol forskare. Det finns några mycket blomrika små trädgårdar och några mycket blomfattiga stora trädgårdar i staden. I hela världen minskar bibestånden av bland annat bekämpningsmedel och klimatförändringen.

Läs hela artikeln här >>