Vissa växtskyddsmedel förbjuds men en del undantas

Förbudet börjar att gälla idag den 1 oktober 2021 och innebär ett förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden som berör fritidsodlare

  • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
  • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö,
  • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Kemikalieinspektionen skriver “Regeringen har beslutat om förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden. Kemikalieinspektionen får föreslå undantag från förbudet för verksamma ämnen som innebär låg risk och har därför beslutat vilka ämnen som ska undantas”.

I tabellerna på Kemikalieinspektionens sida sammanfattas de ämnen som undantas.

Tabellerna visar också vilka verksamma ämnen som på sikt kommer att vara de enda som får finnas i växtskyddsmedel som privatpersoner får använda. Från den 17 maj 2021 har Kemikalieinspektionen beslutat att det endast är de undantagna ämnena som får ingå i nya eller förnyade produktgodkännanden av växtskyddsmedel i behörighetsklass 3. I klass 3 finns de medel som privatpersoner får använda.