Flera fall av brunmarmorerad bärfis har upptäckts i Sverige

Naturvårdsverket bekräftar att 15 fall av brunmarmorerad bärfis ’Halyomorpha halys’ har upptäckts i Sverige. Detta är en problematisk invasiv art i andra delar av världen. Denna specifika bärfis kan föröka och sprida sig samt göra stor skada i bland annat fruktodlingar. Sorten hör ursprungligen hemma i Asien, kom för 20 år sen till USA, där den har förökat sig mycket fort och har stor spridning. Den räknas som ett skadedjur inom jordbrukssektorn och finns sedan över tio år tillbaka i Europa och har nu siktats i Sverige.
Den brunmarmorerade bärfisen är runt 1,5 cm, är brunspräcklig med flera ljusa fläckar i framkanten på halsskölden och den har även vita band på antennerna. I Sverige finns 29 olika arter av bärfis, där en av de vanligare är den håriga bärfisen, som till viss del liknar den brunmarmorerade bärfisen.
– Generellt så innebär vårt resande samt den internationella handeln en ökad risk för att insekter skall flytta över landsgränserna. Att vi har fått in uppgifter om brunmarmorerade bärfisar som har överlevt transporten hit till Sverige är extra oroande. På sikt, med ett allt mildare och ett för arten mer gynnsamt klimat, ökar definitivt risken för att arten skall kunna etablera sig i Sverige. Eftersom den är ett skadedjur i odlingar så vill vi inte att den här bärfisen ska etablera sig i landet.
Vad den brunmarmorerade bärfisen gör är att den suger växtsaft ur äpplen, päron, plommon, körsbär och många andra frukter vilket gör att frukterna förstörs. Därmed är den ett potentiellt framtida hot mot våra svenska fruktodlingar.
Källa: Naturvårdsverket och Anticimex.