Berätta vad du gör

Tänker du på att du gör insatser för den biologiska mångfalden? Du gör säkert mycket som gynnar både fåglar, igelkottar, fladdermöss och insekter utan att tänka så mycket på det.

Bara genom att låta växter stå kvar över vintern istället för att rensa och klippa ner, ger du mat och skydd till många småkryp och fåglar. Du kan också låta döda träd och stubbar stå kvar och ge mat och skydd till insekter och bin, och samla gärna grenar och ris i en del av trädgården så blir både grodor och ödlor glada.

Koloniträdgårdsförbundet har tillsammans med Rikare trädgård och illustratör Mia Hillerhag tagit fram 14 skyltar för att inspirera till ökad biologisk mångfald. Det är några exempel på enkla grepp som de flesta har möjlighet att göra även på en liten yta.

Du kan fritt ladda ner skyltarna, skriva ut dem och sätta upp dem i din trädgård eller i ditt koloniområde för att låta andra inspireras att också bidra till den biologiska mångfalden.

Här kan du ladda ner 14 fina skyltar om biologisk mångfald >>

Rikare trädgård kan du läsa och lära mer om biologisk mångfald och vad du kan göra i liten och stor skala >>