Årets Rikare Trädgård har korats!

I år utses Årets rikare trädgård för första gången. Det är en utmärkelse instiftad av projektet Rikare trädgård för att uppmärksamma insatser som skapat mer varierade och levande trädgårdar. Vinnarna år 2020 är Emma Wahlberg och Lovisa Skagerman som skapat ett föredöme för Sveriges tomtägare samtidigt som de hållit fast vid sitt motto att det är viktigt att vara lat i trädgården.

På fem år har trädgården i Björnlunda i Sörmland förvandlats från en hårdklippt gräsmatta med några få träd till en trädgård full av liv där varenda kvadratmeter är genomtänkt. Förutom att den ger djur möjlighet att hitta boplatser och föda, förser den även tomtägarna Emma Wahlberg och Lovisa Skagerman med mat. Deras arbete är en värdig vinnare av Årets rikare trädgård 2020 och kan förhoppningsvis inspirera fler av Sveriges drygt 2,6 miljoner trädgårdsägare att skapa en mer varierad och rik närmiljö.

Emma Wahlberg har flera tips till de som vill börja ta sina första steg mot en rikare trädgård:
– Ta en liten yta i taget. Släpp upp gräset och se vad som kommer. Vi började med att klippa gångar i gräsmattan och områden där vi märkte att vi ofta stod. Det ger snabb effekt och det ser ordnat ut när man klipper gångar i gräset. Äpplen borde också alla ha och bärbuskar är lätta att sköta. Det som fungerat bäst och gjort störst skillnad är dammarna. Det märktes på en gång när vi grävt dem att det samlades mycket djur i närheten. De har varit som magneter.

Emma och Lovisa rekommenderar dessutom att vi blir bättre på att använda de växter som dyker upp spontant. Så länge det inte är någon invasiv art så är det ett bra och billigt sätt att hitta växter som trivs hos dig.

– Det måste inte heller vara så prydligt som det ser ut i trädgårdstidningarna och på tv. Gör en trädgård i din egen stil som inte liknar något annat, föreslår Emma Wahlberg.

Emmas och Lovisas tips till den som vill ta sina  första steg för att öka den biologiska mångfalden i sin trädgård:

  • Anlägg en damm. Det är det som gjort störst skillnad. Det märktes på en gång när vi grävt våra dammar att det samlades mycket djur i närheten. De har varit som magneter.
  • Ta en liten yta i taget. Släpp upp gräset och se vad som kommer. Vi började med att klippa gångar i gräsmattan och områden där vi märkte att vi ofta stod. Det ger snabb effekt och det ser ordnat ut när man klipper gångar i gräset.
  • Äpplen borde alla ha och bärbuskar är lätta att sköta och blommar tidigt.
  • Perenna örter som libbsticka och lökar är lätta att odla och ger mycket tillbaka.
  • Bli bättre på att använda det som dyker upp i trädgården av sig själv. Så länge vi inte tycker det är fult eller det handlar om invasiva växter så är det ett bra och billigt sätt att hitta växter som trivs hos dig.
  • Allt behöver inte vara så prydligt och likadant som det ser ut i trädgårdstidningarna och på tv. Skapa en trädgård i din egen stil som inte liknar något annat.
  • Ta hjälp av vänner, grannar eller gå med i en förening för att lära dig, byta idéer och hämta inspiration.

Om Rikare trädgård
Rikare trädgård är ett samarbete mellan Fritidsodlingens RiksorganisationSveriges Entomologiska FöreningBiologiska Mångfaldens Dag-initiativetNatursidan.seOdlings-TVStudiefrämjandet och Wild About Gardens, som jobbat med ett liknande koncept i Storbritannien i många år. Målet med Rikare trädgård är att sprida information om hur trädgårdar och odlingar kan gynna den biologiska mångfalden. Läs mer om projektet och hitta artiklar och guider på www.rikaretradgard.se. Rikare trädgård har fått stöd från Postkodstiftelsen.

Kontaktperson
Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare Rikare trädgård och Koloniträdgårdsförbundet
08-556 930 81
ulf.nilsson@koloni.org