Permakultur Sverige- en ny förening i FOR

På FORs representantskapsmöte den 24 mars, under trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar, valdes föreningen Permakultur enstämmigt in som ny förening i FOR.
Chris Druid, ledamot i styrelsen för Permakultur Sverige, berättade för representantskapsmötet om föreningens verksamhet.
Vi önskar Permakultur Sverige varmt välkomna som medlem i FOR.

Läs mer om föreningen och deras verksamhet här. http://www.permakultur.se/