Minnesord över Göran Svanfeldt – nestor inom FOR

Göran Svanfeldt, Uppsala, avled den 9 september, 81 år gammal, sörjd och saknad av sina barn Erik och Anna och många andra.

Vid sidan av och efter ett gediget yrkesliv arbetade Göran Svanfeldt ideellt med oefterhärmlig entusiasm för att på olika sätt hävda den gröna sektorn i samhällsutvecklingen. I många år var han den främste företrädaren för alla som på sin fritid ägnar sig åt trädgårdsodling i Sverige.

FritidsOdlingens Riksorganisation, FOR, är i hög grad Göran Svanfeldts skapelse. I slutet av 1980-talet hade han redan länge varit styrelseledamot i Koloniträdgårdsförbundet och sett hur viktigt det var för en förening att tydligt kunna företräda sina medlemmar i kontakterna med omvärlden. Hans idé var att fritidsodlingens organisationer tillsammans skulle kunna göra sig bättre hörda i dialog med statsmakterna, Lantbruksuniversitetet (SLU), yrkesodlingens företrädare och andra. På hans förslag tog Koloniträdgårdsförbundet år 1989 initiativ till bildandet av FOR, till en början med bara de tre största organisationerna som medlemmar. Göran Svanfeldt skrev stadgar och såg till att organisationen etablerades, och kunde därefter nöjt konstatera att den utvecklades väl med Koloniträdgårdsförbundets Gunnar Halldén som ordförande, i gott samarbete med vice ordföranden Ingevald Fernqvist från Riksförbundet Svensk Trädgård. När Göran Svanfeldt år 1996 tog över ordförandeskapet hade FOR ännu bara fem medlemsföreningar, men var redan väl etablerad som medarrangör av Sveriges största trädgårdsmässa. Under de 14 år som Göran ledde FOR utvecklades verksamheten vidare, till fromma för ett alltmer ökat trädgårdsintresse i Sverige.

I grunden hade Göran Svanfeldt ett genuint intresse för växter, som tillsammans med ett starkt samhällsengagemang även ledde till ett aktivt arbete för tillkomsten av den svenska elitplantstationen norr om Kristianstad, i vars styrelse han var verksam 1984 – 2010, från 1993 som ordförande. Görans strävan att få fram sortäkta och sjukdomsfria växter ledde bl.a. till införandet av s.k. E-plantor, till gagn för både professionella odlare och fritidsodlare i hela landet. I många år medverkade han också aktivt i programrådet för POM – Programmet för odlad mångfald – och underströk där särskilt vikten av anpassade växtsorter för norra Sverige.

I sin hemstad Uppsala är Göran Svanfeldt bl.a. känd för sitt engagemang i miljö- och naturvårdsfrågor, inte minst som skribent i Upsala Nya Tidning. Men han var inte främmande för andra ämnesområden. Hans erfarenheter som bland annat fältbiolog, biologistuderande, aktiv i studentpolitiken, yrkesverksam vid SCB, UHÄ och regeringskansliet, kommunalpolitiker i Uppsala och mångsidigt föreningsaktiv bidrog tillsammans med hans kunskapstörst, folkbildningsiver och vakna intellekt till en beredvillighet att när som helst och var som helst förklara nästan vad som helst för vem som helst. Hans livsstil var nästan asketiskt miljömedveten och det passade honom bra att på senare år som verksam i Föreningen Norby soldattorp gå och slå ängsmarken kring torpet med lie. Vi som haft förmånen att arbeta tillsammans med honom minns honom med vördnad och tacksamhet. I mitt eget yrkesliv var han i 25 år en ovärderlig tillgång.

För vännerna i FritidsOdlingens Riksorganisation

Leif Thorin