Lista över karantänsskadegörare som är reglerade oavsett var de förekommer

Listor över alla karantänskadegörare

Karantänskadegörare är de växtskadegörare som regleras genom växtskyddslagen. Det är sådana växtskadegörare som ännu inte är spridda i landet och som kan orsaka stora ekonomiska förluster eller skada miljön. För att hindra att dessa skadegörare sprids finns bestämmelser i växtskyddslagstiftningen.
Jordbruksverkets föreskrifter anger vilka växtskadegörare som är karantänsskadegörare. Karantänskadegörarna är många och alla är inte lika aktuella i Sverige.
Lista karantänskadogörare

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Anmäl till Jordbruksverket om du hittar en karantänskadegörare

Om du misstänker att du har hittat en växtskadegörare som regleras i växtskyddslagstiftningen så ska du anmäla det till Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Från den 1 januari 2017 gäller anmälningsskyldigheten alla.

Här kan du anmäla till Jordbruksverket att du hittat en misstänkt karantänsskadegörare.