Kan legionella spridas med påsjord?

Ovanligt många fall av legionärssjukan har rapporterats under sommaren. Gemensamt för de insjuknade är att de alla har hanterat trädgårdsjord och påsjord. Folkhälsomyndigheten arbetar nu med smittspårning för att fastställa eventuella samband mellan påsjord och legionellainfektion.
Sjukan har orsakats av en ovanlig variant av bakterien legionella som normalt finns i jord. Folkhälsomyndigheten tror att sommarens varma väder har gynnat tillväxt av bakterien och att den spridits via dammpartiklar eller små vattendroppar som inandats när jorden har hanterats.
Risken att smittas är dock väldigt liten men följande råd ges:

  • Undvika att inandas damm från jordpåsar
  • Blöt jorden om den är torr så minskar risken att dammpartiklar andas in
  • Tvätta händerna noga med tvål efter hantering av jord

Källa: Folkhälsomyndigheten