Invasiva främmande arter – artfakta

På naturvårdsverkets hemsida hittar du artspecifik fakta för invasiva främmande arter med särskild betydelse för oss här i Sverige.
Här finns även information om de arter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter och arter som ännu inte är listade, men som ändå är eller enligt Naturvårdsverket är på väg att bli ett problem i Sverige. Du hittar uppgifter om utbredning, vilka problem de skapar och vad man kan göra åt dem.
 Till Naturvårdsverkets hemsida>>