Vattenpest

Vattenpest trivs i övergödda vatten och växer då snabbt och kan bilda täta bestånd. Det svenska namnet syftar på den egenskapen. En tät massa av vattenpest tar plats och hindrar solljuset att tränga ned i vattnet vilket påverkar livsbetingelser för andra växter och kan ödelägga habitat för djur som kräftor och fisk. 

Vetenskapligt namn Elodea canadensis

Engelskt namn Canadian waterweed

Ursprung
Precis som smal vattenpest kommer vattenpest ursprungligen från Nordamerika och introducerades troligen till Europa genom prydnadsändamål i dammar. Den har sen spridit sig till stora delar av världens tempererade områden och anses vara invasiv i många länder. Vattenpest observerades första gången i Europa 1836, i en irländsk damm, där den redan hade varit etablerat under en tid. Där efter har den noterats i flera andra europeiska länder.  Den första rapporten om vattenpest i Skandinavien är från Danmark 1870 och Sverige kort därefter 1871. Snart efter introduktionen började den att uppträda som en mycket besvärlig invasiv främmande art. Efter några decennier gick arten dock tillbaka och numera skapar den sällan lika stora problem. Numera är den vanligt förekommande i sjöar och vattendrag från Skåne till Dalarna, mer sällsynt längre norrut. Arten växer främst i dammar, näringsrika sjöar och lugnflytande vattendrag. Den trivs i grunda och näringsrika vatten, och finns vanligen på djup mellan 0,15 och 4 meter. Den klarar kalla vatten och kan överleva under snötäckt is, men växer bäst när temperaturen är mellan 10 och 25 grader.

Så känner du igen
Vattenpest växer under vattenytan och kan både växa fritt flytande och rotfast. Den kan växa ner till ett par meters djup. Dess stjälkar kan bli tre meter långa, likt virvlar bestående av tre blad per krage runt stjälken. Bladen är vanligtvis mörkgröna, tunna och fint tandade på toppen. Bladens färg och form kan variera beroende på temperatur- och ljusförhållanden. Bladen är en centimeter men kan bli upp till två centimeter långa och fem millimeter breda. De är bredast på mitten, spetsen är trubbig likt en tunga de sitter små gröna fjäll vid basen. Växten har skilda hon- och hanplantor. I Sverige förekommer endast honplantor och arten sätter aldrig frön utan sprider sig enbart vegetativt genom avbrutna stamfragment eller övervintringsorgan med hjälp av båtar, fiskeredskap, sjöfåglar och strömmande vatten. Blommorna är små, med en vit eller bleklila färg och blommar från juli till september. Blomman har tre kronblad, tre foderblad och tre pistiller. Den är fäst på toppen av en trådlik blomstjälk som är cirka 15 centimeter lång och sticker upp ovan vattenytan. Till skillnad från smal vattenpest så lossnar inte hanblomman på vattenpest när den mognar. Rötterna är vita och trådlika.

Den förökar sig vegetativt genom att lösa bitar av växten sprids med vatten eller transporteras vidare med hjälp av fåglar eller människor.

Nationslistad
Växten ligger som förslag på Havs- och vattenmyndighetens lista över förbjudna arter.

Om du hittar den i naturen – rapportera in det till Artportalen via www.invasivaarter.nu

Varför ska den inte finnas i Sverige?
Precis som andra invasiva främmande arter växer vattenpest snabbt, har bra anpassningsförmåga, konkurrerar om näringsämnen, effektiv vegetativ förökning och saknar motståndare i form av skadedjur och sjukdomar.

Effekter på den biologiska mångfalden
Vattenpest bildar täta bestånd – som tjocka mattor – som sträcker sig ända upp till vattenytan. Den täta massan av växtmaterial hindrar solljuset från att tränga ner i vattnet och förändrar miljön för andra växter. Även djurlivet påverkas av de täta bestånden som breder ut sig. Vattenpest förändrar också näringsförhållandena i vattnet om stora mängder biomassa bryts ner och ytterligare ökar övergödningen.

Effekter på samhället
Täta bestånd av vattenpest ställer till stora problem för båttrafik och fiske. I vatten med stora mängder av dessa växter blir det också problem för dem som vill bada och på andra sätt uppleva vattenmiljön för rekreation. Spridning mellan sjöar kan ske med hjälp av fåglar men även av fritidsbåtar och annan fritidsutrustning som inte rengörs innan de används i nästa sjö.

Effekter i din trädgård
Arten kan snabbt ta över hela dammen.

Effekter på din hälsa
Inga effekter finns noterade.

Så här utrotar du växten
Bekämpning i mindre dammar görs enklast genom att plocka upp växterna för hand. På så sätt minskas risken även för att växten går sönder sig och att fragment sprider sig.

Hantering av växtmaterial
Var försiktig vid hanteringen av arten. Små bitar av växten kan lossna och bilda en ny planta Undervattensväxter som inte kan överleva i en kompost till exempel får komposteras eller läggas på tork så länge man kan försäkra sig om att de inte kan blåsa iväg eller på något sätt hamna tillbaka i vatten. Lämna eller släng aldrig främmande växter i naturen.

Misstas för
Släktingen smal vattenpest, Elodea nuttallii är mycket lik. Bladets form och utseende kan användas för att skilja arterna åt. Vattenpest har alltid kransar om 3 blad. Det är inte starkt böjda som hos smal vattenpest och har en mer trubbig, tunglik bladspetsar. Bladen är också bredare och kortare. Smal vattenpest är ofta mindre och blekare än vattenpest och dess stjälk är ofta mer grenad. Hybrider mellan vattenpest och smalvattenpest kan förekomma.