Torsdag 31 mars

Föredrag på Kunskapsscenen – torsdag 31 mars 2022

09.30 Giftig näring – om bekämpningsmedelsrester i gödsel.
Ulf Nilsson, Fritidsodlingens Riksorganisation. www.for.se
Rester av bekämpningsmedlet klopyralid har nu hittats i häst- ko- och hönsgödsel och i halm, kompost och ensilage.
Klopyralid är mycket långlivat och det räcker med några få miljarddelar för att t ex tomater ska skadas. Ulf Nilsson kommer redovisa resultat från FORs undersökning och vad detta betyder för odlingssäsongen 2022.

10.00 Svensk torv – om odlarglädje förpackad i påse.
Pia Holmberg, Branchföreningen Svensk Torv.
www.svensktorv.se
Jorden du köper i säck består till större delen av torv. I Sverige finns det gott om torv men i flera länder ska torven fasas ut till fritidsodlingen. I detta föredrag ges förklaringen till varför torven är så dominerande i de jordpåsar som
finns i affären och varför den är ifrågasatt.

10.30 Giftfri gödsel och näring – så här gör du.
Lena Israelsson, Koloniträdgårdförbundet. www.koloni.org
De senaste åren har rester av växtgifter i gödsel och näringsprodukter förstört odlingar för tusentals fritidsodlare.
Hur ska man göra om man inte litar på gödsel- och näringsprodukterna i handeln? Finns det några produkter som garanterat giftfria? Lena Israelsson berättar om näring du kan göra själv och vilka produkter hon vågar använda.
Föredragshållare: Lena Israelsson, kolonist, journalist och författare inom odling.

11.00 Utnämning av Årets koloniträdgårdsfrämjare.
Gunnel Carlson och Örjan Sjödin, Koloniträdgårdsförbundet.
www.koloni.org
Prisutdelning Årets koloniträdgårdfrämjare 2022. Priset utdelas årligen till personer som medverkat till att främja, uppmärksamma och sprida kunskap om kolonirörelsen samt värdet av odling och biologisk mångfald, vilket årets pristagare har gjort med råge.

11.15 Utnämning av Svensk Trädgårds Eldsjäl.
Gunnel Carlson och Inger Ekrem, Riksförbundet Svensk Trädgård.
www.svensktradgard.se
Utmärkelsen Trädgårdens eldsjäl delas ut årligen till en medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård, en “doldis”, som
entusiasmerar och osjälviskt arbetar för sin förening. Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson intervjuar mottagaren av utmärkelsen på scen och delar tillsammans med förbundsdirektör Inger Ekrem ut ett diplom som bevis på den
ärofyllda utmärkelsen.

11.30 Svensk Trädgårdshistoria – förhistoria och medeltid.
Anna Andreasson Sjögren, Jens Heimdahl och Matti
Wiking Leino, Kungliga Vitterhetsakademien. www.vitterhetsakademien.se
I första bandet av ett trebandsverk presenteras den äldsta av den svenska trädgårdshistorien. Ny kunskap om denna period har vuxit fram de senaste decennierna och här presenteras den för första gången. Trädgårdarna i
Sverige är långt äldre, och har andra ursprung, än vad som tidigare antagits.

12.00 Vad är Agroforesty? Sofia Martinell-Funch, Agroforestry Sverige. www.agroforestry.se
Föredraget kommer att ta upp en del av de fördelar som kommer av att samodla med vedartade växter, de olika
agroforestrysystemen och föreningen Agroforestry Sverige

12.30 Vilken är din favoritört? Kandidater till Årets ört 2022. Lisbeth Flising och Birgittha Hedin, Svenska
Örtasällskapet. www.ortasallskapet.se
Årets kandidater presenteras. Vinnaren röstas fram under mässan i Svenska Örtsällskapets monter.

13.00 Hälsosamma bär som även är favoriter i köket. Leif Blomqvist och Nina Forsman, Sveriges Pomologiska
Sällskap. www.svepom.se
Leif Blomqvist och Nina Forsman ger råd om både odling och tillredning av trädgårdens bär.

13.30 Underbara kålrötter. Matti Leino, Kålrotsakademien. www.kålrotsakademien.se
Älskad – hatad – underbara kålrot! Kålrotsakademien berättar om kålrotens spännande historia, de bästa sorterna,
odlingstips och nya användningssätt för en legendarisk rotfrukt.

14.00 De vilda pionernas resa till trädgården. Helen Rundgren, Svenska Pionsällskapet. www.pionisten.se
De är enkla, de blommar tidigt och de har en spröd skönhet. Det finns många som uppskattar och även samlar på
pioner med ett artnära ursprung som svavelpioner och lackpioner, men vad är en art? Vad är en färgvariant och vad
är en hybrid?
Helen Rundgren är författare, vetenskapsjournalist, biolog och mångårig medlem av Pionsällskapet. Helen beskriver
sig själv som samlare av det mesta, varav en sak är artpioner.

14.30 Så här vill jag ha det – när rosen själv får bestämma – praktiska tips om lyckad rosodling. Lars-Gunnar
Lindberg, Svenska Rosensällskapet. www.svenskros.se
Praktiska råd och tips om lyckad rosodling

15.00 Utnämning av Årets guldgrävare. FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk odling. Priset går till Åke Truedsson som
föreläser om Ät och odla din hälsa i direkt anslutning till utmärkelsen. www.fobo.se

15.05 Ät och odla din hälsa. Åke Truedsson
Vi utsätter oss idag för massor av farliga ämnen som gör att vi drabbas av svåra sjukdomar. Rätt kost ekologiskt odlat
kan göra skillnad. Växtriket har massor att bjuda oss på för en god hälsa.

15.30 Dela dahliaknölar! Praktisk förevisning, Olof Ekblad, Svenska Dahliasällskapet. www.svenskadahlia.se

16.00 Vårt gröna kulturarv – nedslag i olika växtgrupper. Helena Person med flera, Pom och Nationella genbanken.
www.slu.se/pom
Bärkraftiga jordgubbar, balsamdoftande popplar, rosor och pelargoner – Programmet för odlad mångfald/Nationella
gen banken presenterar fyra nya böcker som låter dig lära känna några av de trädgårdsväxter som finns bevarade i
genbanken i Alnarp.

16.30 Rosarvet i Nationella genbanken – Poms nya rosbok. Lars-Åke Gustavsson, Pom och Nationella genbanken.
www.slu.se/pom
Lars-Åke Gustavsson och Henrik Morin presenterar Poms nya rosbok – det nya standardverket över det svenska
roskulturarvet. Boken är resultatet av Rosuppdragets fleråriga arbete med att inventera äldre rosor och roshistorier
från trädgårdar i hela landet.

17.00 Pelargoner i Nationella genbanken – ny bok. Karin Persson, Pom och Nationella genbanken. www.slu.se/pom
Nya boken “Pelargoner i Nationella genbanken – fönsterträd med kulturarv” presenterar de pelargoner som bevaras
för framtiden i genbanken. Med Krukväxtuppropet kom det in många tips och berättelser om de som odlat denna älskade krukväxt och de som fortsätter ta hand om dessa klenoder.

Med reservation för ändringar!