Lärobok

Invasiva främmande växter – och hur den biologiska mångfalden påverkas

Provläs

Författare: Bibbi Bonorden
Layout: Cecilia Kusoffsky
Illustrationer: Lizzie Harper & Sandra Doyle
Antal sidor: 132
Språk: Svenska
Ansvarig utgivare: Fritidsodlingens Riksorganisation, 2022

En fullgod kunskap består i att kunna identifiera arter, känna till de olika introduktionsvägarna, effekter för samhället samt kännedom om hur arterna ska hanteras och bekämpas. 

Genom att utöka läroplanen för de berörda yrkesutbildningarna med kunskap om de invasiva främmande växterna ges möjlighet att stoppa spridningen och på sikt även att lyckas kontrollera dem. De yrkesgrupper som främst berörs är: trädgårdsmästare, park- och kyrkogårdsarbetare, landskaps- och trädgårdsarkitekter, entreprenadmaskinförare, grönyteanläggare och de som arbetar inom golf, naturvård, skogs- och lantbruk. 

Innehållet syftar till att ge kunskaper om de invasiva främmande växterna och hur den biologiska mångfalden påverkas. Ämnesområdets begrepp, teorier, arter och bekämpningsmetoder beskrivs. Läroboken ska bidra till att utveckla förståelse för de invasiva främmande växternas påverkan i naturen och samhället.

Efter varje avsnitt finns diskussionsfrågor, så att du kan repetera innehållet samt välja att fördjupa dig inom de olika områdena.

Pris för boken är 295 kr. Beställ boken här.

 

Tidningen Trädgårdsnytt recenserar boken om Invasiva främmande växter