Fjäderborstgräs

Fjäderborstgräs är ett mycket vackert och populärt prydnadsgräs som planteras in i trädgårdar världen över. Det tuvbildande gräset härstammar från Nordafrika. Här i Sverige har den använts främst i krukplanteringar och sommarplanteringar då den inte överlever våra vintrar. Där växten inte hejdas av kalla vintrar har växten klassats som invasiv främmande växt som i hela södra USA, Australien, Kanarieöarna, södra Europa och södra Afrika.

Vetenskapligt namn: Pennisetum setaceum

Namnets betydelse: Namnet kommer ur det latinska namnet, penna, som betyder fjäder. Setaceum är även det latinskt och kommer ur ordet saeta som betyder borsthår.

Ursprung

Fjäderborstgräs kommer ursprungligen från Nordafrika och det började säljas som prydnadsväxt i slutet av 1800-talet. Frön fanns tillgängliga i USA så tidigt som 1883. I Europa registrerades den som naturaliserad på 1960-talet och sen dess vållat stora problem främst länderna utmed Medelhavet. Spridning av växten sker främst från trädgårdar. Frön sprids lätt av vind, vatten, djur och fordon.

Så känner du igen fjäderborstgräs

Fjäderborstgräs är ett perent tuvbildande gräs med dekorativa flaskborstliknade rosa, lila till vita ax. Axet sitter ovanpå en ihålig, cirka en meter högt nickande strå. De smala välvda bladen blir cirka 60 centimeter långa. Små oregelbundna vita hårstrån växer i axeln där grässtråna möter stjälken. Fröna växer som täta, cylindriska, borstiga vippor ser nästan vita ut i starkt ljus. Efter fröna fallit av kvarstår ett tunt strå med sicksackform.

Arten förökar sig huvudsakligen genom självpollinering och kan producera upp till 100 frön per planta. Frön kan förbli livskraftiga i sex år i jorden. En planta kan leva upp till 20 år. Plantan börjar producera frön inom ett år.

Förbjudet att ha i trädgården

Växten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att växten är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen. Det innebär att man inte får ha fjäderborstgräs i sin trädgård och enligt lag måste växten tas bort.

Spridningsrisk i Sverige

Fjäderborstgräset tål inte minusgrader och är därför än så länge inget större hot i Sverige eftersom den inte överlever våra vintrar.

Om du hittar arten i naturen – rapportera in det till Artportalen via www.invasivaarter.nu
Effekter på den biologiska mångfalden

I områden med stor spridningen av växten har det märkts en minskning av markhäckande fåglar och andra djur.  Risken för gräs- och skogsbränder ökar då eld lätt får fäste i det torra gräset. Efter en skogsbrand kan även växten snabbt etablera och sprida sig vilket innebär att brandhärjade skogsmarker omvandlas till gräsmark. 

Effekter på samhället

I områden växten etablerar sig och får spridning innebär stora risker och kostnader för samhället.

Effekter i trädgården

Fjäderborstgräs utgör inget hot för din trädgård.

Effekter på hälsan

Hudirritation kan uppstå från bladen och fröhuvudena vid hantering därför bör handskar användas.

Bekämpningsmetod

Ny etablerade plantor av fjäderborstgräs dras enkelt upp för hand. Större plantor kan behöva grävas upp med hjälp av en spade. Det är viktigt att förstöra axen för att förhindra ytterligare fröspridning.

Hantering av växtmaterial

Var försiktig vid hantering av växtavfallet och jordmassor då de kan innehålla frön framför allt om växten växer i södra delarna av landet.

Kemisk kontroll

Fjäderborstgräs behöver ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel.

Fakta om fjäderborstgräs
  • Arten kan komma att bli ett problem i södra Sverige i takt med det förändrade klimatet. 
  • Växten ökar risken för gräs och skogsbränder.
  • Kan ge hudirritationer.