Bli medlem i någon av våra föreningar

Vill du stötta FORs arbete? Bli medlem i någon av våra föreningar!

Du kan bli medlem i den förening som intresserar dig mest, som du tycker är viktigast, eller vars inriktning du vill lära dig mer om. Du kan naturligtvis bli medlem också för att stötta FORs arbete med att företräda fritidsodlarna i Sverige.

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) är en paraplyorganisation för 20 olika medlemsorganisationer med inriktning mot fritidsodling. Tillsammans har dessa föreningar över 70 000 medlemmar och det är dessa fritidsodlare FOR företräder.