Biotest

– Det finns många tips och råd som delas friskt angående pyralider. Jag hävdar att det säkraste sättet att få svar är att biotesta, säger Lise-Lotte Björkman. Symptomen på förgiftning är att bladen börjar bukta sig, tillväxtpunkten skadas och tillväxten hämmas och skotten kan bli förvridna, medan kontrollplantorna ser normala ut. 

Så här förklarar en av FORs rådgivare, Lise-lotte Björkman hur man enkelt gör ett biotest hemma.

Testodla känsliga växter med snabb utveckling som ärtor och bönor. Så fröna i jord utan ingående pyralider t ex i sand eller konstgödslad jord eller egen ”ren” jord. Förodla åtminstone fyra plantor/krukor, två krukor till test och två som kontroll för säkrare bedömning. Ge dem likvärdiga och bra förhållande i avseende på fukt, ljus och temperatur. När karaktärsblad utvecklats på plantorna är det dags att inleda biotestningen för hälften av plantorna. Nu tillsätts jorden/substratet/komposten som ska testas till två krukor, ungefär en tredjedel av hela krukvolymen kan vara lämpligt att tillföra. För test av flytande gödselmedel inleds gödslingen enligt doseringsanvisningarna.

Smitta inte kontrollplantorna genom att t ex använda samma vattenkanna där gödselmedlet blandas även till dessa. Det är små mängder pyralid som kan ge utslag. Redan efter en till två veckor kan man skönja om plantorna påverkas negativt, men låt testet pågå längre för säkerhets skull.

Symptomen på förgiftning är att bladen börjar bukta sig, tillväxtpunkten skadas och tillväxten hämmas och skotten kan bli förvridna, medan kontrollplantorna ser normala ut.