FOR träffar miljöminister Karolina Skog

FOR har uppvaktat miljöminister Karolina Skog för att diskutera regeringens pågående arbetet för att ta fram nya regler för privat användning av kemiska växtskyddsmedel. I sak är vi eniga, användningen av kemiska växtskyddsmedel som har negativ inverkan på miljö och hälsa ska förbjudas. Men det måste samtidigt finnas alternativa metoder tillgängliga för fritidsodlarna som kan användas istället och som verkligen fungerar. Där är vi inte idag. FOR anser därför att det behövs forskningssatsningar för att utveckla ett hållbart växtskydd för fritids- och den småskaliga odlingen.
Sammantaget var det ett konstruktivt möte där vi även fick möjlighet att berätta om FORs verksamhet och den samhällsnytta vi kan göra. Vi hoppas på en fortsatt god dialog i frågan.