Ödem på tomat

Fråga: Mina tomatplantor växer bra, kraftiga och fina, men har någon sjuka […]

Växtval i slänt

Fråga: Jag läser till trädgårdsmästare och håller på att skriva mitt examensarbete […]