Skador på barken (lind)

Fråga: En av våra Lindar vars stam är cirka 50cm i diameter, har fått en skada där barken är avskavd, cirka 15cm i diameter nära marken. Kan vi göra något?

Svar: En så liten skada på ett stort träd är i princip ofarligt. Teoretiskt sett skulle det kunna landa en spor från en rötsvamp på sårytan och infektera trädet innan skadan är övervallad. Men i praktiken är det mycket ovanligt. Viktigast nu framöver är att hålla borta gräset, så luften kring skadan är så torr som möjligt. Det som kommer hända nu är att så fort det är cirka 5 plusgrader börjar trädet att skapa en tillfällig skyddsbarriär mot de skadade cellerna. Ungefär samtidigt börjar delningscellerna i kambiumet som är precis under barken att dela sig och börja valla över skadan. Svårt att säga hur snabbt sårytan kommer vara övervallad och tät igen, tar några år. Det beror på trädets energiflöde och klimatet. I det här fallet sitter skadan långt ner och då tar det längre tid än om skadan skulle suttit långt upp i trädet. 

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2024

Foto: Kerstin Efraimsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar