Skyfall och dränkta växter

Fråga: För två år sedan planterade vi två fruktträd (ett plommon Reine Claud och ett äppel Lobo) i gräsmattan på vår tomt. Det är genomsläpplig mark med sand och sten. Vi jordförbättrade och gödslade. Träden har mått bra på sina platser. MEN så kom regnet, 60 mm, i förra veckan och träden dränktes, det stod som ett dike i trädgården och det var mycket blött. Efter fyra dygn var vattnet borta men det är fortfarande blött. Andra boende i trakten säger att de aldrig varit med om liknande regnväder på 45 år. Nu undrar jag – ska vi hitta nya växtplatser och lyfta upp träden eller vågar vi låta dem stå i sina planteringsgropar. Visst kan man väl flytta träd?

Svar: Enligt beräkningar som SMHI har gjort så kommer det bli vanligare med extremväder i framtiden. Det som idag kallas 100 års regn kan bli 10 års regn i framtiden. Eftersom platsen verkar kunna hålla kvar vattnet länge trots att det är sandigt är det en stor risk för att träden kommer bli översvämmade igen. Och står rötterna under vatten en längre tid (flera dagar) kommer det leda till syrebrist i rotzonen och risken för skador på träden ökar. Så rådet blir att försöka hitta en högre plats på tomten som inte riskerar att svämmas över lika lätt. Sedan flyttas träden dit när de är i vila. Antingen sent på hösten när löven börjar falla av eller tidigt på våren innan de börjar växa. Kom ihåg att behandla träden som nysatta första åren efter flytten om det blir torrperioder.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar