Hitta de invasiva främmande arterna

Invasiva främmande arter riskerar att konkurrera ut våra naturligt förekommande växter. I förlängningen kan detta medföra att vissa arter dör ut och ekosystemens funktioner försämras. Här listar vi de aktuella invasiva arterna i tre grupper.

Förbjudna i EU

2015 antogs en EU-förordning som fastställde vilka skyldigheter medlemsländerna måste vidta för att förhindra att invasiva främmande arter kommer in i EU. 

4

Förslag svenskt förbud

Utöver den lista på arter som ingår i EU-förordningen kommer Sverige inom kort att komma med en nationell lista. Denna ska omfatta ytterligare invasiva främmande växter, sådana som har kommit att utgöra ett stort hot för Sverige. 

Snowberry Symphoricarpos albus sketchbook study no text (kopia)

Potentiell risk

Det finns ytterligare invasiva främmande växter som inte är förbjudna att ha i din trädgård men som kan komma att vålla problem om de sprider sig ut i naturen och därför viktiga att ha under uppsikt.

Invasiva dammväxter

FOR har skapat utförlig information om de invasiva dammväxterna.

När damm- och akvarieväxter sprider sig ut i naturen kan det få förödande effekter på våra sjöar och vattendrag. 

Läs mer >

Samtliga illustrationer är gjorda med copyright Lizzie Harper och får ej kopieras eller publiceras utan tillstånd