Hitta de invasiva främmande arterna

Invasiva främmande arter riskerar att konkurrera ut våra naturligt förekommande växter. I förlängningen kan detta medföra att vissa arter dör ut och ekosystemens funktioner försämras. Här listar vi de aktuella invasiva arterna i tre grupper.

Förbjudna i EU

2015 antogs en EU-förordning som fastställde vilka skyldigheter medlemsländerna måste vidta för att förhindra att invasiva främmande arter kommer in i EU. 

4

Förslag svenskt förbud

Utöver den lista på arter som ingår i EU-förordningen kommer Sverige inom kort att komma med en nationell lista. Denna ska omfatta ytterligare invasiva främmande växter, sådana som har kommit att utgöra ett stort hot för Sverige. 

3

Potentiell risk

Det finns ytterligare invasiva främmande växter som inte är förbjudna att ha i din trädgård men som kan komma att vålla problem om de sprider sig ut i naturen och därför viktiga att ha under uppsikt.

Samtliga illustrationer är gjorda med copyright Lizzie Harper och får ej kopieras eller publiceras utan tillstånd