Förbjudna inom EU

Invasiva främmande växter som är förbjudna inom EU.

För att skydda miljön och samhället mot invasiva främmande arter antogs år 2015 en EU-förordning (1143/2014) som fastställde vilka skyldigheter medlemsländerna måste vidta för att förhindra att invasiva främmande arter kommer in i EU och bekämpa de arter som redan finns här. Förordningen innebär att det är förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de listade arterna som i dagsläget uppgår till 66 arter, 30 djurarter och 36 växtarter. Och fler lär det blir i takt med klimatförändringar och ökad global handel.
De förbjudna växterna som hittats vilda i Sverige och som är EU-listade är:

Naturvårdsverket har tagit fram en film om jätteloka som riktar sig framför allt till allmänheten. Den visar hur man känner igen jätteloka, vad man ska tänka på när man bekämpar den och vad man gör med avfallet.