Syrenslide

Syrenslide kommer ursprungligen från Asien och heter på engelska Himalaya knotweed. Växten bildar tätabestånd och kan därför konkurrera ut inhemska arter. Den vissnar ner på hösten och kan då lämna områden känsliga för erosion.

Arten har introducerats som trädgårdsväxt till Europa och Nordamerika, där den har förvildats i många länder. I Sverige har arten rapporterats från ett tiotal platser från Skåne i söder till Västerbotten i norr.

Vetenskapligt namn: Rubrivena polystachy

Ursprung
Syrenslide härstammar från tempererade och tropiska delarna av Kina, Afghanistan, Indien, Bhutan, Nepal, Pakistan och Myanmar. Växten har börjat bli ett problem i Europa men även i delar i USA. Växten har först in som trädgårdsväxt och trivs i nästan alla sorters jordar och livsmiljöer. Syrenslide har många synonymer. Några exempel är: Aconogonon polystachium, Persicaria polystachya, Persicaria wallichi,  Peutalis polystachya, Koenigia polystachya och Reynouhria polystachaya,  

Så känner du igen ett syrenslide
Syrenslide bär vita eller ljusrosa småblommor som sitter i täta vippor. Dessa blommor har fem olika blomblad och tre pistiller. De övre bladen på busken är lansettlika-ovala medan de nedre bladen är hjärtformade. Bladen har röda ådror och kanter och de hårlösa växtstammarna är också röda. Det finns håriga stipler på stjälken. Blommorna blommar i augusti och september. Växten är flerårig och blir cirka 1,5 meter. På vintern dör växterna tillbaka och lämnar sköra bruna stjälkar. Syrenslidens stammar växter upprätt och blir 80-100 centimeter höga. Stjälkarna är förgrenade, kantiga och räfflade, ihåliga och ofta svullna vid noderna. I Sverige har syrenslide påträffats vilt främst i öppen natur som skogsbryn och längs vägkanter. Syrenslide trivs bäst i fuktiga, näringsrika miljöer där den etablerar täta bestånd.

Invasiva rotskott
Syrenslide sprids främst av sina rhizomer men även fragment av stammen kan bilda rot.  Enligt studier kan rotdelar och varje nod på stammen, så små som en centimeter bilda en ny planta. Det finns för lite kunskap om växten om den kan sprida sig med hjälp av sina frön i Europa.

Förbjudet att ha i trädgården
Växten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter sedan juli 2022, vilket innebär att växten är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen. Det innebär att man inte får ha en syrenslide i sin trädgård och enligt lag måste växten tas bort.

Om du hittar ett syrenslide i naturen – rapportera in det till Artportalen via www.invasivaarter.nu

Spridningsrisk i Sverige
Än så länge ställer syrenslide inte till med skador på den svenska infrastrukturen och den biologiska mångfalden men i takt med klimatförändringarna, ökar riskerna för att växten ska få fotfäste även här.

Effekter på den biologiska mångfalden
Syrenslide har negativa effekter på den biologiska mångfalden eftersom de bildar täta bestånd som konkurrerar ut annan vegetation. Förlust av inhemska växtarter kan påverka vattenkvaliteten, försämra livsmiljöer och leda till störningar i hela ekosystemet

Effekter på samhället
Precis som parkslide är syrenslide mycket besvärlig och dyr att bekämpa och bli av med.

Effekter i din trädgård
Syrenslide är en vacker växt, men som tidigare nämnts är den invasiv och tränger lätt undan övriga växter i trädgården. Rotskotten kan också skada byggnader eller andra anläggningar.

Effekter på din hälsa
Inga noterade effekter finns.

Bekämpning
Att bekämpa syrenslide tar vanligtvis många år i likhet med de andra jätteslidearterna som park-, hyrbrid- och jätteslide. Hela rotsystemet måste bort eftersom minsta kvarlämnad rihzom kan bilda ny planta. Frekvent, upprepad beskärning av växter under många år kan så småningom döda växten.

Hantering av växtmaterial
Var försiktig vid hantering av växtavfall och jordmassor då de kan innehålla frön och rotdelar. Rotdelar och frön bör eldas upp på plats om det inte råder eldningsförbud. Alternativt läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts ordentligt och körs till den kommunala återvinningscentralen. Kontrollera först om återvinningscentralen tar emot växtmaterial av invasiva främmande växter. Alla gör inte det. Väl på anläggningen ska den läggas i specialcontainer enkom för farligt växtmaterial eller bland brännbart. Absolut ej på komposten!

Fakta om syrenslide

  • Finns etablerad vild från Skåne i söder till Västerbotten i norr.
  • Syrenslide skjuter rotskott.
  • Svår att bekämpa.